HANDBALL
GERMANY BUNDESLIGA
18:30Flensburg Vs Magdeburg
WOMEN FRIENDLY MATCH
17:00Slovakia W Vs Ukraine W